home  »  Trasy  »  Jerozolima Rzymska

Jerozolima Rzymska
z audiencją papieską lub Aniołem Pańskim

Ta trasa przebiega wzdłuż znaczących sanktuariów III wieku po Chr., które wiążą Rzym z Jerozolimą poprzez odtworzenie wzorów artystycznych kościołów Palestyny, oraz poprzez znajdujące się w nich ważne relikwie. Rozpoczynamy od bazyliki Krzyża św z Jerozolimy, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża św, pochodzące od św. Heleny.

Następnie zwiedzamy Święte Schody, które według tradycji zostały zbudowane z kamieni, po których przechodził Chrystus w czasie Drogi Krzyżowej. W Bazylice św. Jana na Lateranie przechowywane są relikwie żłóbka Betlejemskiego, w którym zostało złożone Dziecię Jezus. Następnie zwiedzamy Bazylikę św. Praksedy, w której przechowywana jest kolumna biczowania Jezusa. W kościele św.

Stefana znajduje się kopia Kościoła Zmartwychwstania z Jerozolimy z 5 wieku. Dalej zwiedzamy Bazylikę św. Piotra, oraz Bazylikę Ara Coeli, w której można zobaczyć relikwie św. Heleny, matki Konstantyna Wielkiego; ona jako pierwsza pielgrzymowała do Ziemi św. Wreszcie kończymy wizytą w więzieniu Mamertyńskim, w którym byli uwięzieni św. Piotr i św. Paweł.

contact us

* required fields