home  »  Trasy  »  Miłosierdzie

Miłosierdzie
z audiencją papieską lub Aniołem Pańskim

Dzień 1 Papieska Bazylika św. Pawła za Murami | Opactwa Tre Fontane

Wyjazd do Rzymu z miejsca wcześniej uzgodnionego. Początek zwiedzania: Papieska Bazylika św. Pawła za Murami, zaliczona przez UNESCO do światowego dziedzictwa ludzkości, wzniesiona w miejscu, w którym tradycja chrześcijańska umieszcza grób św. Pawła apostoła. Miejsce pochówku apostoła znajduje się pod głównym ołtarzem Bazyliki, która z tego powodu jest od wieków miejscem pielgrzymowania chrześcijańskiego. Obiad we własnym zakresie. Następnie udajemy się do Opactwa Tre Fontane (Trzy Fonanny), które znajduje się w odległości kilku kilometrów od Bazyliki św. Pawła. Opactwo to znajduje się w miejscu, w którym 29 czerwca 67 roku został ścięty św. Paweł apostoł. Wewnątrz kompleksu budowlanego opactwa znajduje się kościół św. Pawła, będący zarówno miejscem świętym jak i zabytkiem o wielkiej wartości kulturowej i historycznej. Po zwiedzaniu następuje przybycie do hotelu, rozlokowanie w pokojach, kolacja i nocleg.

Dzień 2:Bazylikę św. Jana na Lateranie | św. Klemensa | św. Piotra

Po śniadaniu następuje spotkanie z miejscowym przewodnikiem, który pokaże nam Bazylikę św. Jana na Lateranie, najstarszy kościół w chrześcijaństwie zachodnim. Kościół ten służy jako katedra diecezji rzymskiej, oficjalne miejsce Papieża jako biskupa Rzymu, nazywany z tego powodu „Matką i głową wszyskich kościołów Rzymu oraz świata.“ Zwiedzamy krużganki i wirydaż Bazyliki, następnie baptysterium, kompleks zwany Sancta Sanctorum, oraz kaplicę Schodów świętych. Następnie przechodzimy pieszo do położonej w sąsiedztwie Bazyliki św. Klemensa, w której są przechowywane relikwie św. Klemensa i św. Cyryla; ponadto kościół ten ukazuje stratygrafię historii Rzymu przez kolejne wieki. Na pierwszym poziomie znajdują się pozostałości Rzymu z pierwszego wieku po Chr. z czasów apostołów Piotra i Pawła, oraz resztki świątyni mitrejskiej. Na drugim poziomie znajduje się bazylika paleochrześcijańska, która na swoich murach posiada freski przedstawiające historie z życia św. Klemensa oraz Aleksego. Na trzecim poziomie zwiedzamy bazylikę z dwunastego wieku ze wspaniałymi mozaikami na ścianach. Obiad w przerwie zwiedzania. Następnie przespacerujemy się ulicami starożytnego Rzymu, gdzie będziemy podziwiać z zewnątrz teatr Koloseum oraz Łuk Konstantyna; po czym wejdziemy na pagórek Oppius, zwiedzając Bazylikę więzienia św. Piotra (s. Pietro in Vincoli). Powrót do hotelu, kolacja oraz nocleg.

Dzień 3Muzeów Watykańskich | Bazyliki św. Piotra | Bazyliki N. Maryi Panny Większej

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem oraz cały dzień poświęcony zwiedzaniu Muzeów Watykańskich; jest to miejsce zawierające najwspanialsze, światowe dzieła sztuki. W czasie zwiedzania będziemy podziwiać pokoje z freskami Rafaela Sanzio, będącymi arcydziełami malarstwa okresu Odrodzenia. Pokoje te były prywatnymi pomieszczeniami papieża Juliusza II. Punktem szczytowym zwiedzania jest Kaplica Syktstyńska, której freski wykonał genialny artysta Michał Anioł. Następnie przejdziemy do Bazyliki św. Piotra. Kościół od wieków uważa św. Piotra i św. Pawła jako dwóch powiązanych ze sobą apostołów, z których każdy miał odrębną misję do wypełnienia; obydwaj jednak pracowali dla dobra Kościoła powszechnego. Obiad w przerwie w zwiedzaniu. Przejedziemy następnie autobusem do Bazyliki N. Maryi Panny Większej, gdzie zobaczymy wspaniały cykl mozaik z piątego wieku po Chr., oraz mozaikę głównej absydy kościoła. Kult maryjny znajduje w Bazylice swój punk centralny, wraz silnym akcentem na narodziny P. Jezusa, ze względu na przechowywane w bazylice relikwie św. Żłóbka betlejemskiego, w którym miał zostać złożony Pan Jezus po urodzinach. Z tego powodu Bazylika ta również nazywana jest światynią Najświętszej Maryi Panny „ad Praesepem“. Następnie zwiedzimy znajdującą się w pobliżu Bazylikę św. Praksedy ze wspaniałymi mozaikami oraz relikwiami biczowania Pana Jezusa. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 4 Rzym

Po śniadaniu możliwość uczestniczenia w modlitwie Anioł Pański z Papieżem i otrzymania błogosławieństwa; alternatywą jest udział w audiencji generalnej, w zależności od możliwości oraz dnia pobytu w Rzymie. Ewentualnie możliwe jest zaplanowanie czasu wolnego. Obiad we własnym zakresie, w odpowiednim czasie powrót do miejsca wyjazdu.

 

ask a quotation

* required fields